Om CredoIT

CredoIT har sina rötter i en verksamhet som startades 2003 och har sedan dess bedrivit försäljning & support inom IT-området.
Vi är en fristående leverantör av IT-tjänster, produkter, infrastruktur, datakommunikation och applikationer i Sverige. Vårt huvudkontor finns beläget i centrala Alingsås.

Den accelererande tekniska utvecklingen leder till att produkter och tjänster blir allt mer komplicerade. Behovet av kvalitetsmässiga helhetslösningar ökar därmed.

Med vår breda kompetens och erfarenhet inom områden som nätverk, systemutveckling och kommunikation kan vi erbjuda ert företag en kostnadseffektiv helhetslösning.

Vision & Affärsidé

Vår vision – ”förstahandsval som IT-partner”

CredoIT skall vara förstahandsvalet som IT-partner för små och medelstora företag, och offentliga förvaltningar.

Vår affärsidé – ”helhetslösningar med hög kvalitét”

CredoIT skall erbjuda kvalitetsmässig kunskap inom IT samt tillhandahålla helhetslösningar utifrån kundens behov och krav.

Vår syn på miljön

CredoIT skall verka för en god yttre och inre miljö. Vår ambition är att medverka till en hållbar utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

CredoIT skall bedriva ett aktivt miljöarbete genom att:

  • Följa lagar, föreskrifter och krav som ställs på vår verksamhet för en god
    inre och yttre miljö.
  • Prioritera kretsloppstänkandet och hushålla med resurser.
  • Använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
  • Informera om vårt miljöarbete kontinuerligt både internt och externt.